lu.se

CREATE Health

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

CREATE Health - Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning

CREATE Health är ett strategiskt centrum för translationell cancerforskning i huvudsak beläget på Medicon Village i Lund. CREATE Health finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och VINNOVA.

Genom att sammanföra grupper från den kliniska verksamheten på Universitetssjukhuset i Lund med forskare från de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna och Lunds tekniska högskola skapar man en unik, integrerad högteknologisk ”-omics” plattform där teknik och klinik arbetar mot samma mål - allt under samma tak på BMC.

CREATE Healths vision är att utveckla bättre metoder för att diagnostisera och behandla cancer och andra komplexa kliniska problem. Genom att identifiera biomarkörer och molekylära signaturer kommer individanpassade behandlingsmetoder att kunna tas fram för varje enskild patient - så kallad ”personalised medicine”.

 

 

Sidansvarig: